Технічних рішень із внесення рідких добрив по зернових культурах в період вегетації – багато, але ефективність більшості варіантів бажає кращого. Використання традиційних методів внесення добрив (обприскувачем по листу) з урахуванням виконання лише одної операції не задовольняє сучасні потреби при живленні робочою рідиною. Але ефективність введених рідких добрив у ґрунт, значно вища в порівняні з підживленням по листку. Відповідно, потреба у технологічному рішенні із внесення рідких добрив постала перед більшістю аграріїв.

Практичні рішення

Найпоширенішим методом внесення рідких добрив у ґрунт є сошникова система (за допомогою ножа). Вона ефективно себе зарекомендувала на різних культурах, особливо на просапних (кукурудза, соняшник та цукрові буряки). Але з розвитком технологій було розроблене нове рішення із внесення рідких добрив. Провідним інноваційним рішенням стала американська система “SpikeWheel”, яка використовується для введення рідких добрив (РКД, КАС, аміачна вода) у ґрунт без необхідності врахування до робочої ширини захвату сівалки та можливістю вносити по діагоналі. Перевагою застосування даного методу внесення є більш висока ефективність засвоювання добрив на зернових культурах.

Технологічні аспекти внесення рідких добрив системою “SpikeWheel”

Інноваційна система “SpikeWheel” характеризується виконувати в один прохід підживлення рідкими добривами та розпушуванням ґрунту за принципом ротаційної борони. Крім того, цей вид внесення добрив забезпечує гарний розвиток кореневої системи та ідеально підходить під мульчування та прямий посів, тому що рідкі добрива діють в кореневій зоні та не втрачаються  через стікання або випаровування. Також, ефект вентиляції робить позитивний вплив, особливо це відчутно на глинистих ґрунтах. Оскільки добрива не застосовуються поверхнево, ріст бур’янів також знижується.

Система “SpikeWheel” представляє собою робочі органи у формі колеса з ін’єкційними голками з нержавіючої сталі з карбідо-вольфрамовими наконечниками. Глибина внесення робочої рідини залежить від довжини голки і становить 6,5-9 см. На одному колесі знаходиться 12 голок. Система внесення робочої рідини зроблена так, що подача рідини відбувається лише в момент знаходження голки перпендикулярно до ґрунту. Подача рідких добрив виконується за допомогою насоса, продуктивність якого становить
50-850 л/га, з робочим тиском в системі 3-4 атмосфери.

Переваги застосування системи “SpikeWheel” для внесення рідких добрив у порівнянні з сошниковою системою (ножем)

При застосуванні рідких добрив у період вегетації зернових культур виникає ряд питань, які пов’язані з отриманням максимального ефекту від внесення робочої рідини та мінімальним травмуванням кореневої системи. Останнім часом, система внесення рідких добрив “SpikeWheel” набуває все більшої популярності завдяки своїм інноваційним технологічним рішенням, а саме:

 

Практичні результати

Для встановлення ефективності підживлення рідкими добривами рослин в період вегетації було експериментально досліджено два методи внесення робочої рідини – ножем та ін’єкційними голками. З графічної залежності встановлено, що при внесенні робочої рідини ін’єкційними голками приріст маси рослини більший на 5% у різних фазах живлення, а ніж при застосуванні ножа. Крім того, застосування ін’єкційних методів при внесенні азотовмісних рідких добрив збільшило на 10% засвоєння азоту рослиною в порівняння з методом внесення ножем. В свою чергу, (Mark C. Siemens, Kurt D. Nolte, Yuma County) отримали кращий розвиток рослини в середині періоду вегетації, що забезпечило отримання високого рівня урожаю.

Отримані дані свідчать про те, що правильне високоточне розміщення рідких добрив позитивно впливає на раннє зростання рослини в період вегетації, що в свою чергу збільшує якість та кількість отриманого продукту.

Висновок

Таким чином, застосування ін’єкційних голок для внесення рідких добрив в період вегетації зернових культур забезпечить рівномірне потрапляння робочої рідини в ґрунт на потрібну глибину, дасть змогу розвинути сильну кореневу систему, сприятиме ранньому розвитку рослини та отриманню якісно сформованого високого урожаю.