В сучасних умовах ведення сільського господарства використання прогресивних технологій при вирощуванні зернових та технічних культур є потребою сьогодення. Останнім трендом у підвищенні урожайності є підживлення рослин у період вегетації. Тому що, розраховувати на потенціал ґрунтів і ефект від внесення основних добрив не варто, адже збільшення урожаю напряму залежить від живлення рослини в потрібний їй час.

Загально відомо, що в кожної рослини є стресові фази – період інтенсивного споживання поживних речовин (рис. 1). Саме тоді рослина потребує певний комплекс добрив (калій, фосфор, азот) для подальшого розвитку. Одним із важливих елементів, який відіграє ключову роль у формуванні рослин є азот. Відсутність азоту призводить до пригнічення росту рослини та зниження врожайності.


Рис. 1. Період вегетації кукурудзи (дні)

Зазвичай, аграрії вносять сухі мінеральні добрива (до складу яких входить азот, 34%) під час посіву або по мерзлоталому ґрунті перед посівом (рис. 2), але даної кількості поживних речовин не вистачає для отримання високого врожаю запланованого господарством. Адже, сухі добрива, при внесенні до посіву, не засвоюються рослинами, тому що не потрапляють в ґрунт, а лежать на поверхні і після проходження дощу вимиваються з поля на дорогу, при цьому втрати можуть становити 30-50%. Іншим впливовим фактором, що призводить до зниження ефекту від внесення сухих добрив є відсутність достатньої вологості в ґрунті, яка потрібна для їх розчинення та засвоєння азоту ((NH4)2SO4) рослиною. Крім того, точність внесення сухих добрив, з використанням навісних лійок або прицепних агрегатів для розкидання, бажає кращого, бо присутній фактор помилки тракториста-машиніста, який в свою чергу збільшуючи або зменшуючи швидкість руху машино-тракторного агрегату змінює норму внесення. Відповідно, за таких умов роботи, власники господарств несуть збитки через втрату незасвоєних добрив рослинами, урожайність яких, при цьому буде меншою від прогнозованої на 5-10%.


Рис. 2. Внесення сухих добрив по мерзлоталому ґрунті

Більш доцільнішим варіантом внесення мінеральних добрив є використання безводного аміаку, в якому міститься найбільша кількість азоту (82%). Внесення безводного аміаку виконується восени або навесні. Обов’язковою умовою є достатня вологість у завчасно підготовленому ґрунті та можливість внесення на глибину 15-20 см, інакше безводний аміак не зможе повністю перейти в амонійну форму і утриматися у ґрунті. Застосування безводного аміаку як мінерального добрива є досить перспективним і прогресивним напрямком, який починає набувати широкого вжитку на території України, хоча більша частина господарств поки що використовує тільки сухі мінеральні добрива для підживлення рослин.

Зважаючи на досвід американських господарств, найбільш поширеним варіантом є застосування підживлення на різних етапах вегетації рослин із застосуванням КАС. Оскільки, величина затрат на купівлю техніки та робочої рідини менші, ніж при застосуванні безводного аміаку. Крім того, варто звернути увагу на те що, технологія внесення КАС простіша у використанні.

Загально відомо, що КАС це карбомідо-аміачна суміш, яка містить у своєму складі одразу три форми азоту: амідну, амонійну та нітратну, які комплексно діють на розвиток рослини. Вміст азоту в КАС становить в межах від 28 до 32%, відповідно температура кристалізації КАС підвищується залежно від його вмісту від -18 до -2 °С.

Зазвичай, погодні умови не підлаштовуються під аграріїв, а підкореневе підживлення рідкими добривами (до 3-х підживлень) в потрібний час гарантовано призводить до збільшення приросту врожаю. На прикладі однієї з поширених культур України, кукурудзи можна провести 3 підживлення: 1 – на стадії 2-3 листків, 2 – після 5 листка, 3 – фаза цвітіння (рис. 4).


Рис. 4.  Цвітіння кукурудзи

Залежно від періоду вегетації рослин, широкого вжитку набули два варіанти внесення КАС, а саме позакореневе підживлення (рис. 5) та обприскування по листу (рис. 6).


Рис. 5. Позакореневе внесення рідких добрив


Рис. 6. Внесення рідких добрив по листу

Внесення КАС по листу здійснюється за допомогою причіпних та самохідних обприскувачів. Середній приріст урожаю становить 3-12 ц/га залежно від роду культури та норми внесення робочої речовини. Для більш ефективного підживлення (збільшення відсотка внесення робочої рідини під корінь та по листу за рахунок мінімізації втрат, можливості роботи за умов вітру) застосовують спеціальне дообладнання робочих органів обприскувача, а саме заміни базових форсунок на гнучкі шланги Hose Drop (рис. 7) і жорсткі трубки з форсунками на кінці Dropleg (під зернові культури) (рис. 8), а також систему підкореневого внесення Y-Drop (для кукурудзи та соняшника, рис. 9).


Рис. 7. Система Hose Drop для внесення КАС


Рис. 8. Система Dropleg для внесення КАС


Рис. 9. Система Y-Drop для внесення КАС

Підкореневе підживлення рослин здійснюється за допомогою спеціальних культиваторів-підживлювачів – аплікаторів, які залежно від роду культур та вологості в ґрунті дають можливість збільшити приріст урожаю в середньому від 2,4 до 9,6 %. (рис. 5). Внесення КАС виконується за допомогою сошникової системи (Super 1200, рис. 10) на глибину 5-10 см або форсунки по землі (система JetStream, рис. 11). Тому що, при не дотриманні відповідної глибини внесення, робоча рідина випаровується у повітря. Крім, того щоб знизити ризик втрати дорогоцінної вологи та внесених рідких добрив у ґрунті, аплікатор дообладнується різними додатковими робочими органами, які проводять одночасно культивацію. Враховуючи, той факт, що в кожному господарстві вже є трактор, який його обслуговує, придбання аплікатора, в порівнянні з будь-яким обприскувачем із додатковими робочими органами для безперешкодного та ефективного внесення КАС, є вигіднішим рішенням.


Рис. 10. Сошникова система Super 1200 для внесення КАС


Рис. 11. JetStream для внесення КАС

Для встановлення економічної ефективності застосування аплікатора для підживлення розглянемо графічну залежність впливу середнього приросту урожаю за умов підживлення кукурудзи на середню кількість отриманих коштів.

Аналіз графічної залежності показав (рис. 12, табл. 1), що при середній урожайності кукурудзи 60 ц/га та приросту урожаю за рахунок підживлення на 3% величина отриманих коштів збільшиться на 32 $/га, а при 12% приросту урожаю за умов підживлення – 126 $/га. Також, при середній урожайності кукурудзи 100 ц/га та приросту урожаю за умов підживлення на 3% величина отриманих коштів збільшиться на 53 $/га, а при 12% приросту урожаю за рахунок підживлення – 210 $/га.

Рис. 12. Розрахункова ефективність прибутку від використання підживлення

Крім того, розрахунково було встановлено (рис. 13, табл. 2.), що при середній урожайності кукурудзи 60 ц/га (вартість 175$ FOB Odessa) та приросту урожаю за рахунок підживлення на 3% повна окупність вартості аплікатора Blu Jet AT3015 13R70 (з 13 рядними робочими органами сошникової системи внесенням в землю робочої рідини та міжряддям 70 см) настане після обробітку 1276 га, а при 12% приросту урожаю за умов підживлення – 319 га. Аналогічно, приведений розрахунок для середньої урожайності кукурудзи 100 ц/га та приросту урожаю за умов підживлення на 3% повна окупність вартості аплікатора Blu Jet AT3015 13R70 (з 13 рядними робочими органами сошникової системи внесенням в землю робочої рідини та міжряддям 70 см) настане після обробітку 766 га, а при 12% приросту урожаю за умов підживлення – 191 га.

Рис. 13. Термін окупності аплікатора Blu Jet АТ3015 13R70

Зважаючи на всі ризики, вартість агрегатів для підживлення рослин, технології та бажання отримати приріст урожаю, інтерес до використання аплікаторів для внесення рідких добрив в період вегетації рослин зростає значними темпами. Тому часу зволікати немає, необхідно прийняти правильне рішення та рухатися в перед.