Підвищення урожайності – одне із головних завдань кожного фермера, адже висока технологічність у сучасному веденні сільського господарства є запорукою успіху. Шляхи розв’язання даної проблеми можуть бути різними оскільки ґрунтообробної техніки, яка спрямована на підвищення родючості ґрунту досить багато і кожна має своє призначення. Одним із розповсюджених варіантів обробітку ґрунту для збільшення його потенціалу є використання комплексного агрегату із застосуванням глибокорозпушувача. Оскільки, застосування даних агрегатів впливає на приріст урожаю в межах 5-15%.

Технологічні аспекти застосування глибокорозпушувачів

Дана технологічна операція здебільшого виконується після збору урожаю озимих культур або восени для піднімання та розпушування орного шару  та руйнування плужної основи. В свою чергу після виконання даного обробітку ґрунту забезпечується краще поглинання вологи, аерація ґрунту та сприяє кращому росту кореневої системи рослин. Зазвичай, глибоке рихлення ґрунту виконують один раз на три роки. Робоча глибина глибокорозпушувача становить 35-70 см, залежно від глибини утворення ущільнення ґрунту. Широкого вжитку набули глибокорозпушувачі з робочою глибиною 45-51 см. Для кращого виконання глибокого щілювання на глибокорозпушувачі встановлюють розрізні диски, які розрізають жорсткі рослинні рештки, більшість яких лишається на поверхні ґрунту, що в свою чергу дозволяє запобігти утворенню ерозії. Крім того, для вирівнювання поверхні ґрунту, після глибокого рихлення (як опція) використовується вирівнювальний коток. Для нормального агрегатування глибокорозпушувача необхідно розраховувати потужність трактора із запасом при врахуванні 50 к.с. на одну стійку. Більшість виробників глибокорозпушувачів оснащують робочі стійки спеціальними пружинними блоками для запобігання можливого пошкодження рами в результаті роботи агрегату в умовах нерівномірного ущільнення ґрунту та наявності перешкод різного характеру (каміння, частини металевих виробів). Це дозволяє працювати з більшою продуктивністю, не витрачаючи часу на заміну робочої стійки, яка була закріплена на зрізному та розтяжному болті. Ще не менш цікавим моментом є можливість внесення сухих мінеральних добрив в один прохід при глибокому рихленні на один або декілька шарів ґрунту.

Переваги застосування глибокого рихлення

Практично доведено, що застосування глибокорозпушувача позитивно впливає на мікрофлору та геологічний кругообіг речовин, а саме:

  1. Руйнує «плужну підошву», залишаючи поверхневий шар рівним
  2. Покращує агрегатну структуру ґрунту та його розпушення
  3. Запобігає ерозії ґрунтів
  4. Покращує проникнення вологи у ґрунт
  5. Створює кращі умови для розвитку та росту кореневої системи рослин
  6. Частково заробляє рослинні рештки у ґрунт з перемішуванням у вертикальній площині.

Економічна ефективність застосування комплексного агрегату для підготовки поверхні ґрунту до посіву з одночасним використанням глибокого розпушування ґрунту з внесенням мінеральних добрив

Для встановлення економічної ефективності застосування комплексного агрегату для підготовки поверхні ґрунту до посіву з одночасним використанням глибокого розпушування ґрунту з внесенням мінеральних добрив розглянемо графічну залежність впливу середнього приросту урожаю за вище вказаних умов обробітку ґрунту.

Аналіз графічної залежності показав (рис. 1, табл. 1), що при середній урожайності кукурудзи (розрахункова вартість 156$ FOB Odessa) 60 ц/га та приросту урожаю на 5%, за умов застосування комплексного агрегату з дисками та глибокорозпушувачем з системою внесення сухих добрив Montag, величина отриманих коштів збільшиться на 46,8 $/га, а при 15% приросту урожаю – 140,40 $/га. Також, при середній урожайності кукурудзи 100 ц/га та приросту урожаю за вище вказаних умов на 5% величина отриманих коштів збільшиться на 78 $/га, а при 15% приросту урожаю – 234 $/га.

Крім того, розрахунково було встановлено (рис. 2, табл. 2.), що при середній урожайності кукурудзи 60 ц/га (розрахункова вартість 156$ FOB Odessa) та приросту урожаю за умов застосування комплексного агрегату для підготовки поверхні ґрунту до сівби з одночасним використанням глибокого розпушування ґрунту з внесенням мінеральних добрив на 5% повна окупність вартості комплексного агрегату BLU-JET LandTracker 7R76 та бункера дозатора Montag Dry 6t настане після обробітку 2179,5 га, а при 15% приросту урожаю – 726,5 га. Аналогічно, приведений розрахунок для середньої урожайності кукурудзи 100 ц/га та приросту урожаю за вище вказаних умов настане після обробітку 1307,7 га, а при 15% приросту – 435,9 га.

Таблиця 1. Розрахункова величина додатково отриманих коштів залежно від приросту урожаю за умов застосування комплексного агрегату для глибокого розпушування ґрунту з одночасною підготовкою поверхні ґрунту до посіву з внесенням мінеральних добрив

Прогнозований приріст урожаю за умов застосування комплексного агрегату для застосування агрегату для глибокого розпушування ґрунту з одночасною підготовкою поверхні ґрунту до посіву з внесенням мінеральних добрив.

Таблиця 2. Розрахункова окупність вартості комплексного агрегату BLU-JET LandTracker 7R76 та бункера дозатора Montag Dry 6t, га

Площа окупності комплексного агрегату BLU-JET LandTracker 7R76 та бункера дозатора Montag Dry 6t, га

Зважаючи на всі ризики, вартість комплексного агрегату для застосування глибокого розпушування ґрунту з одночасною підготовкою поверхні ґрунту до посіву з внесенням мінеральних добрив, технології та бажання отримати приріст урожаю, інтерес до використання даної техніки зростає значними темпами. Тому часу зволікати немає, необхідно прийняти правильне рішення та рухатися вперед.