Одними з основних факторів впливу на майбутній урожай є вміст вологи у ґрунті та наявність необхідних добрив. Популяризація застосування рідких добрив в порівнянні з сухими обумовлена значним зростанням вартості гранульованих добрив і тенденцією зменшення кількості річних опадів. Адже отримання високого врожаю при мінімальних затратах коштів на внесення добрив – прагнення кожного фермера сьогодні.

Особливості внесення мінеральних добрив

Агрегати для внесення рідких мінеральних добрив здатні забезпечити рівномірний розподіл суміші по всій площі поля. В той же час, дискові розкидачі сухих мінеральних добрив не можуть забезпечити належної рівномірності розподілу гранульованих мінеральних добрив через їх неоднорідний гранулометричний склад.

Для встановлення практичної ефективності внесення рідких добрив, у порівнянні з сухими, було проведено ряд експериментальних досліджень.

Результати, отримані в процесі досліджень, свідчать про те, що нерівномірне внесення фосфорно-калійних добрив, в середньому, призводить до 3% втрат у врожайності кукурудзи (Вірк [Virk] та співавтори, 2013 р.).

Також, слід зауважити, що результат від внесення рідких добрив завжди наочний. Особливо це помітно за відсутності опадів в період вегетації, тому що гранулометричні добрива без вологи не розчиняться в повній мірі та відповідно рослина недоотримає необхідної кількості діючої речовини (відповідно до картограми забезпечення ґрунту елементами живлення).

Підтримання рівномірного складу суміші

Компоненти сумішей сухих міндобрив часто різняться за своїм гранулометричним складом, у результаті чого менші, але щільніші гранули переміщуються в нижню частину бункера транспортного засобу або розкидача, в той час як більші, але не такі щільні гранули залишаються зверху.

Це робить очевидним переваги рідких добрив:

Неможливість дотримання заданої норми внесення сухих добрив (дисковими розкидачами) призводить до зменшення ефективності внесення азотного добрива, що впливає на врожайність вирощуваних культур.

Таблиця 1. Середнє відхилення у розподілі діючої речовини з сумішей рідких та сухих міндобрив за результатами відборів проб ґрунту на 5 дослідних ділянках.

Зменшення кількості незасвоєного фосфору в ґрунті шляхом стрічкового внесення

Фосфорні міндобрива мають високу здатність вступати в хімічні реакції з іншими мінеральними елементами, що містяться в ґрунті.

При зменшенні кислотності (рН> 5.5) фосфорні добрива взаємодіють в ґрунті з оксидами заліза та алюмінію, що зменшує кількість фосфору, доступного для засвоєння рослинами.

При збільшенні кислотності (рН < 7) фосфор, що міститься в цих добривах, переходить у хімічну форму фосфату кальцію, що не засвоюється рослинами.

Переваги внесення мінеральних добрив у рідкій формі

Висновок

Отже, в результаті застосування рідких добрив  отримуємо економію коштів за рахунок їх меншої вартості, можливість внесення на різних стадіях росту рослини і на потрібну глибину,  рівномірне підживлення та засвоєння добрив кореневою системою рослин , зменшення затрат часу на логістику.