Одними з основних факторів впливу на майбутній урожай є вміст вологи у ґрунті та наявність необхідних добрив. Популяризація застосування рідких добрив в порівнянні з сухими обумовлена значним зростанням вартості гранульованих добрив і тенденцією зменшення кількості річних опадів. Адже отримання високого врожаю при мінімальних затратах коштів на внесення добрив – прагнення кожного фермера сьогодні.

Особливості внесення мінеральних добрив

Агрегати для внесення рідких мінеральних добрив здатні забезпечити рівномірний розподіл суміші по всій площі поля. В той же час, дискові розкидачі сухих мінеральних добрив не можуть забезпечити належної рівномірності розподілу гранульованих мінеральних добрив через їх неоднорідний гранулометричний склад.

Для встановлення практичної ефективності внесення рідких добрив, у порівнянні з сухими, було проведено ряд експериментальних досліджень.

Результати, отримані в процесі досліджень, свідчать про те, що нерівномірне внесення фосфорно-калійних добрив, в середньому, призводить до 3% втрат у врожайності кукурудзи (Вірк [Virk] та співавтори, 2013 р.).

Також, слід зауважити, що результат від внесення рідких добрив завжди наглядний. Особливо це помітно за відсутності опадів в період вегетації, тому що гранулометричні добрива без вологи не розчиняться в повній мірі та відповідно рослина недоотримає необхідної кількості діючої речовини (відповідно до картограми забезпечення ґрунту елементами живлення).

Розподіл калію

Розподіл сірки

Рис. 1 і 2. Розподіл у ґрунті калію та сірки, що вносились у сухій або рідкій формі на ширину 9,14 м.

Підтримання рівномірного складу суміші

Компоненти сумішей сухих міндобрив часто різняться за своїм гранулометричним складом, у результаті чого менші, але щільніші гранули переміщуються в нижню частину бункера транспортного засобу або розкидача, в той час як більші, але не такі щільні гранули залишаються зверху.

Це робить очевидним переваги рідких добрив:

Неможливість дотримання заданої норми внесення сухих добрив (дисковими розкидачами) призводить до зменшення ефективності внесення азотного добрива, що впливає на врожайність вирощуваних культур.

Таблиця 1. Середнє відхилення у розподілі діючої речовини з сумішей рідких та сухих міндобрив за результатами відборів проб ґрунту на 5 дослідних ділянках.

Рідке міндобриво Сухе міндобриво Рідке міндобриво Сухе  міндобриво
Проба № Суміш K2O, % Цинкова суміш, %
1 7,55 28,4 0,056 1,4
2 7,54 31,5 0,059 3,4
3 7,43 30,8 0,056 0,8
4 7,62 28,3 0,057 2,2
5 7,51 33 0,055 1,1
Середнє  відхилення 0,07 2,03 0,002 1,04

Рис. 3. Розподіл у ґрунті цинку, що вносився у сухій або рідкій формі на ширину 9,14 м.

Зменшення кількості незасвоєного фосфору в ґрунті за рахунок стрічкового внесення

Фосфорні міндобрива мають високу здатність вступати в хімічні реакції з іншими мінеральними елементами, що містяться в ґрунті.

При зменшенні кислотності (рН> 5.5) фосфорні добрива взаємодіють в ґрунті з оксидами заліза та алюмінію, що зменшує кількість фосфору, доступного для засвоєння рослинами.

При збільшенні кислотності (рН < 7) фосфор, що міститься в цих добривах, переходить у хімічну форму фосфату кальцію, що не засвоюється рослинами. Рис. 4. Проби ґрунту на вміст фосфору (доступний P), % від загального вмісту фосфору у ґрунті. На основі матеріалів досліджень Катівада [Khatiwada] та співавторів, 2012 р.

Переваги внесення мінеральних добрив у рідкій формі

Висновок.

Отже, в результаті застосування рідких добрив  отримуємо економію коштів за рахунок їх меншої вартості, можливість внесення на різних стадіях росту рослини і на потрібну глибину,  рівномірне підживлення та засвоєння добрив кореневою системою рослин , зменшення затрат часу на логістику.